Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

söndag 31 juli 2011

A trip to Denmark

Tillsammans med goda vänner åkte vi till Danmark på en minisemester. Målet var Roskilde, denna historiska stad som ligger skyddad vid den djupa havsviken Roskildefjorden.
Together with good friends we took a short vacation in Denmark. We visited the historical town of Roskilde, situated by the deep bay the Roskilde fiord.
Naturligtvis besökte vi Vikingaskeppsmuseet där Skuldelevskeppen stod som mäktiga skulpturer i den vackra utställningshallen. Utanför finns ett stort område med skeppsvarv där man kan lära om hur man byggde skepp både på vikingatiden och på medeltiden.
Of course we visited the Viking Ship Museum where the Skuldelev Ships were standing like mighty sculptures in the beautiful show-room. Outdoors there is a large area with shipyard where you can learn about shipbuilding both in Viking and Medeivial Ages.
Havhingsten, nybygge på varvet i Roskilde. Det finns en utställning om resan från Roskilde till Irland som man gjorde med skeppet för några år sedan.

Havhingsten, a new built ship from the shipyard in Roskilde. There is an exhibition about the trip made from Roskilde to Ireland a few years ago.
Vi hann också besöka två slott strax utanför Roskilde. Två helt olika slott. Först ut var Jaegerspris slot som bland annat har historia som jakt- och sommarslott och som barnhem.
We also had time to visit two palaces. Two very different palaces. First out was Jaegerspris slot which has been both a summer palace and an orphanage.

Nästa slott var Selsö slot. En gång i tiden ett stort gods som blev övergivet på 1800-talet. I nästan 150 år stod det tomt. Inredningen försvann och stora salen användes en tid för att avla fasaner i. Men på 1970-talet började man renovera slottet. Idag står det kvar utan inredning, med nakna golv och väggar, lite tapetrester och väggmålningar. Endast ett par möbler finns utplacerade. Och allt är bara så vackert och stämningsfullt! 
Next palace was Selsö slot. Once a big estate but deserted in the 19th century. For nearly 150 years it was abandoned. The furniture and decorations disappeared and the great hall was for a while room for breeding pheasants. But in the 1970s the renovation started. Today the house is still empty and has no decoration, only stripped walls and floors, a few bits of wallpaper and wall paintings. And everything is looking very beautiful! 

2 kommentarer:

Tingeltangel sa...

Roskilde ser ut att vara en jättefin stad. Det låter som en lyckad resa. Många vackra och spännande platser ni hunnit se.

Madelief sa...

Looks like a beautiful vacation. You had some lovely weather too!!

Happy evening,

Madelief