Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

onsdag 7 december 2011

Crisis at work...

Häromdagen råkade jag ut för en kris på jobbet – en datorkris… Min bildskärm slutade att fungera och IT-supporten var snabb att komma med en ny. ”Oj, en widescreen, sade jag, så lyxigt! Men har jag användning av en sådan?” IT-teknikern svarade att så här ser alla nya skärmar ut eftersom de är anpassade för film- och TV-tittande.

Redan nu kände jag att det var något som inte stämde. Jag tittar inte särskilt mycket på film under min arbetstid, däremot stirrar jag väldigt mycket på dokument, mejl och olika databaser. Men visst, det är flott med en bred skärm.

Den snälle IT-teknikern kopplade in skärmen och jag satte mig ner för att fortsätta arbeta. Men oj, så liten texten har blivit på skärmen. Jag kan ju inte se vad det står helt plötsligt. Efter mycket om och men hittar jag en funktion som gör att texten blir större på skrivbordet och på hemsidorna. Worddokument går också att öka textstorleken på, men mejlen…!

Efter någon timmes arbete får jag ont i ögonen och känner att humöret sjunker. Ber IT-killarna om att få en gammal skärm så jag kan läsa mejlen och inte försöka gissa mig till vad det står. Efter tag dyker min snälle IT-tekniker upp med en gammal kvadratisk skärm som lyckligtvis fanns kvar. ”Varför beställer ni bara in widescreen?” undrar jag. Det finns inga andra att köpa är svaret. 

Tacksam över min nygamla skärm sätter jag mig ner och allt är precis som vanligt. Jag kan se texten utan att fundera över terminalglasögon eller att behöva förstora bokstäverna. Men när IT-tekniker går, säger han: ”Vi ska inom kort byta ut systemet mot Windows 7 och då byts alla skärmar ut mot widescreen…”

Marknaden är inriktad på unga med god syn som helst använder datorn för att titta på film. Vi som är över 45 och vill arbeta med datorn är nog ett utdöende släkte. Jag tror jag ska bli skärm-kramare och kedja fast mig vid min omoderna fyrkantiga bildskärm. 

A few days ago I had a crisis at work – a computer crisis…. My screen stopped working and the IT-support quickly gave me a new one. “Wow, a widescreen, I said. Very luxury! But will I need one?” The IT-technician said that every new screen is a wide screen because they are adapted to movies and television.

At this point I felt that something was wrong. I do not watch movies a lot at work, but I stare a lot at documents, mails and different data bases. But, yes, a wide screen is very posh.

The nice IT-technician connected the screen and I sat down to carry on working. Oops, the text is suddenly very small. I can’t read it any more. It takes a while before I found how I can enlarge the text on my desktop and on the web-sides. Documents in word are easy to enlarge but the mail…!

After a few hours I have got a pain in my eyes and I am in a bad mood. I ask the IT-support for an old screen so I can read my mail without guessing what it says. After a while my nice IT-technician comes with an old square screen he luckily had. “Why do you only order wide screens?” I asked. There is no other to order, is the answer.

Grateful over my new old screen I take a seat and everything is back to normal. I can read the letters without thinking to buy special spectacles or enlarging the text. But when the IT-technician leaves, he says: “We will soon update to Windows 7 and at the same time we will change every screen to wide screens…”

The market is concentrating on young people with a very good eyesight and who uses the computer for watching movies. People, like me over 45 and who wants to use the computer to work with, are probably on the out. I think I should become a screen-hugger and chain myself to the square old-fashioned screen.

1 kommentar:

Lily sa...

Vet precis vad du pratar om...Vi har fått installerat ditt kommande program..Väldigt liten text m.m..
Kram Lily