Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

onsdag 3 juli 2013

H as in Hampton Court Castle, Hellens and Hereford

HAMPTON COURT CASTLE
Hampton Court Castle ligger i Herefordshire och ska inte blandas ihop med Hampton Court Palace utanför London. Det här är ett medeltida slott, byggt på 1400-talet. Marken var en gåva från kung Henrik IV till sir Roland Lenthall när han gifte sig med Margaret FitzAlan från Arundel Castle, kusin till kungen (se mitt inlägg för någon vecka sedan om Arundel). Sir Roland deltog i slaget vid Agincourt (hör du historiens vingslag?).
Hampton Court Castle is situated in Herefordshire, do not mistake it for Hampton Court Palace outside London. This is a medieval castle, built in the 15th century. The land was a gift from King Henry IV to sir Roland Lenthall when he married Margaret FitzAlan from Arundel Castle, a cousin to the king (see my post a week ago about Arundel). Sir Roland fought in the battle of Agincourt (can you hear the voice of history?).
Slottet gick så småningom över i släkten Coningsbys ägo och ännu senare till släkten Arkwright. Huset byggdes om i mitten av 1800-talet för att ge den en ännu mer känsla av medeltida slott. Den som bodde här sist var en amerikansk affärsman, van Kampen, som dog i slutet av 1900-talet
 
Huset är pampigt och fyllt av militära föremål som vapen, rustningar och sköldar. Det finns många vackra rum och idag hyrs slottet ut för bröllop och andra stora evenemang. 
The castle eventually turned into the hands of the Coningsby family and later to the Arkwright family. The castle was rebuilt in the middle of the 19th century to make it feel even more like a medieval castle. The last one to live in the castle was an American businessman, van Kampen, who died by the end of the 20th century.
 
The house feels magnificent and is filled with military items like weapons, armoury  and shields. There are a lot of lovely rooms and you can hire the castle for weddings and other special occasions. 

Trädgården var mycket större än vad vi hade förväntats oss. När vi kom dit råkade det vara trädgårdsgille och det fanns försäljare med sina stånd och det var också en del andra aktiviteter som dans kring majstången.
The garden was much bigger than what we had expected it to be. On the day we arrived it turned out to be a garden show and there were stands and activities like dancing round the May pole.


Vi gick vilse i den stora labyrinten och var glada när vi äntligen lyckades komma ut igen. Vi promenerade längs med vackra gångar och njöt av vattenstråk och paviljonger. Vi åt en god lunch i orangeriet. Allt var helt perfekt den här dagen!
We were lost in the huge maze and were happy to finally find our way out of it. We strolled along lovely paths and enjoyed water ponds and pavilions. We had a nice lunch in the Orangery. It was a perfect day!


Vem bor här? Nalle Puh eller någon av hans vänner?
 
Who lives here? Winnie the Pooh or one of his friends?
 
*****************************************

HELLENS
...It cannot be called a beautiful house - it is a rambling, dilapidated pile of mouldering bricks on foundations, older still, of crumbling stone. Inside it is awkward, dark, full of steps, narrow passages, cobwebs and 'things that go bump in the night'. It abounds with dry rot, death-watch beetle and draughts. Not even the keenest estate agent in the world could describe it as 'a desirable residence'. Yet the fact remains, it appears to exert some sort of fascination over people... It was last modernised in the times of Charles I - apart from a minmum of plumbing introduced in the beginning of the twentieth century.
 Malcolm Munthe: Hellens - The Story of a Herefordshire Manor, 1957 
 
Hellens Manor ligger i Herefordshire och har anor tillbaka till 1000-talet då man tror att några munkar slog sig ner på platsen. År 1096 blev familjen de Balun ägare till godset, så småningom hyrdes egendomen på 1300-talet av de Helyon (som i många generationer arbetat som egendomens förvaltare). Huset har många kopplingar till den engelska historien och även om det inte varit i dess mittpunkt, har både det och dess ägare spelat en roll vid olika historiska händelser, t ex tillfångatagandet av Edward II som sedan blev mördad på Berkeley Castle, några mil söder om Hellens.
Hellens Manor is situated in Herefordshire and goes back to the 11th century when some monks probably settled down here. In 1096 the family de Balun was granted the estate and in the 14th century the estate was eventually leased to the family de Helyon (who during in many generations had worked as stewarts on the estate). The manor has many connections to English history and even though it has not been in its centre, the manor and its owners have played an important part of historic moments, as for an example when Edward II was captured and later murdered at Berkeley Castle, a few miles south of Hellens.
Det finns också en svensk koppling då Axel Munthes andra hustru, Hilda Pennington-Mellor, kom att ärva huset. Deras son Malcolm Munthe inrättade en fond för huset och huset används idag i olika utbildningssammanhang. Malcolms son Adam är ordförande i fonden.
 
The house has also Swedish connections since the second wife of Axel Munthe, Hilda Pennington-Mellor, came to inherit the house. Their son Malcolm Munthe created a trust and the manor is used for different educational matters. Malcolm’s son Adam is nowadays the chairman of the trust.
När vi först anlände till Hellens blev jag först lite osäker på om det verkligen skulle vara värt ett besök. Det kändes lite rörigt och förfallet med hundar som sprang lösa på området, personer som gick omkring hit och dit och barn som lekte i buskarna. Var vi de enda besökarna? Bodde alla andra här? När det närmade sig tid för guidning dök det upp ett par besökare till. Sedan följde en väldigt intressant och trevlig tur kring huset. Hellens har en förmåga att vädja till din fantasi och också till ditt hjärta. Sakta men säkert blev jag fascinerad.

Hm, är det inte en elefant på bilden? Har jag hamnat på savannen?
When we first arrived at Hellens I was a bit unsure if it could be worth a visit. Everything felt a bit messy and fallen into decay – dogs running loose, people walking around everywhere and children playing in the bushes. Were we the only visitors? Did everyone else live on the estate? When it was time for the guided tour a few more visitors had arrived. And then we had a very interesting and pleasant tour around the house. Hellens has its way to appeal to your imagination and also to your heart. Slowly but steadily I got fascinated.

 Hm, is it an elephant in this picture? Have I landed on the savanne?
Det märks att det är ett levande hus trots att inredningen inte har ändrats mycket genom århundradena. I matsalen syntes spår av att en måltid precis avslutats, utanför slottsporten låg en del barnleksaker, bl a en gul plastboll, i ett av sovrummen med stolpsäng stod en modern babyresesäng och när vi skulle gå in i salongen, kom 10-12 personer med kaffekoppar ut genom dörren. Och ändå är huset gammalt och fullt av minnen från gångna dagar.

You can tell that this is a living house even though the interior has not been changed for many hundred years. In the dining room you could see traces after a meal, outside the manor entrance there were kids toys, for an example a yellow plastic ball, in one of the bedroom a modern baby bed stood beside an old four-poster bed and when we were going into the drawing room, 10-12 people came out with coffee cups in their hands. And yet the house is old and filled with memories from the past.
Man är stolt över den svenska anknytningen och guiden blev glad när han upptäckte att vi pratade svenska och visade upp en artikel om Hellens från ”Gods och gårdar”. Det är nog ovanligt att svenskar hittar hit, till landsbygden i Herefordshire.

Precis som Malcolm Munthe skriver, har Hellens en konstig förmåga att krypa innanför skinnet på en och det är en särskild plats som lever vidare i tankarna efter man lämnat det bakom sig. 
They seem to be proud of the Swedish connection and the guide got happy when he realized that we were talking Swedish and he showed us an article about Hellens from a Swedish magazine. Maybe only few Swedes find their way to the rural Herefordshire.

Just like Malcolm Munthe writes, Hellens has a strange way to get under your skin and it is a place that keeps on living in your mind long after you have left it behind you.
 
*****************************************

HEREFORD
Hereford ligger i Herefordshire, intill floden Wye, och har en befolkning på omkring 60 000. Gränsen till Wales ligger bara omkring 2 mil härifrån. Naturen runt omkring är väldigt speciell, bergig och lummig. Vägarna går upp och ner, upp och ner, hela tiden.
Hereford is situated in Herefordshire, next to the River Wye, and has a population about 60 000. The Welsh border is only a few miles away. The nature here is very special, lots of hills and lots of greenery. The roads go up and down, up and down, all the time.I centrala Hereford finns en katedral från 1100-talet. Katedralsområdet är mycket vackert.
Utanför står en staty av kompositören sir Elgar som bodde i närheten.
A cathedral from the 12th century is located in the centre of Hereford. The large area around the cathedral is very beautiful.
Outside the cathedral there is a statue of the composer sir Elgar who lived nearby.

Vi besökte också katedralsbiblioteket och såg en utställning om Mappa Mundi, en medeltida världskarta.
 
We also visited the Cathedral library and an exhibition about Mappa Mundi, a medieval world map.


Vi bodde väldigt centralt, strax intill katedralen och det gamla slottsområdet – slottet finns inte kvar längre. Däremot finns vallgraven kvar och hotellträdgården gick ända ner till vallgraven.
 
We stayed in a hotel in the centre of the town, next to the cathedral and the castle green– there is nothing left of the castle. But the old moat is still there and the hotel garden was laid out down to the moat.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vilket fint inlägg. Hellens var helt okänt för mig. :)