Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

måndag 8 juli 2013

I as in Ickworth

ICKWORTH
Ickworth House (National Trust) är en annorlunda och spännande byggnad. Det ligger i Suffolk, inte långt från staden Bury St Edmunds och uppfördes i början av 1800-talet. Inspirationen var klassisk italiensk arkitektur och det består av en stor rotunda i mitten och två flyglar som är formade som en mjuk kurva.
Ickworth House (National Trust) is a different and exciting building. It is situated in Suffolk, near the town Bury St Edmunds and it was constructed in the beginning of 1800. The inspiration was classical Italian architecture and it consists of a great rotunda and two wings, softly curved.
Rotundan innehåller ståtliga representationsrum och en intressant konstsamling. Byggnaden uppfördes faktiskt för att inhysa fjärde Earl av Bristols konstsamling och för att underhålla gäster i. Familjen själv bodde i en av flyglarna (idag hotell) och den andra flygeln var oinredd men idag har National Trust inrett den som besökscenter med restaurang och shop.
The rotunda contains large stately rooms and an interesting art collection. The building was actually erected to lodge the art collection of the fourth Earl of Bristol and for entertaining guests. The family lived in one of the wings (today a hotel) and the other wing was an empty shell until the National Trust made it into a visitor’s centre with a restaurant and a shop.
Hervey släkten, som innehar titeln markis av Bristol (förutom en massa andra titlar som dyker upp lite här och var, t ex Earl of Bristol och Baron Hervey), har en lång historia. Sedan mitten av 1400-talet har de bott på Ickworth men det nuvarande huset byggdes alltså kring 1800. Det finns många spännande personligheter inom släkten. För att nämna någon bland de senare: Victor Hervey, 6:e markisen (1915-1985), blev dömd för juvelstöld 1939 och levde som skatteflyktig i Monaco senare delen av sitt liv. Hans son John, sjunde markisen (1954-1999), i sin tur hade allvarliga drogproblem och var känd för sitt utsvävande liv som ledde till att familjeförmögenheten försvann.
The Hervey family, known as the Marquesses of Bristol (and more titles like Earl of Bristol and Baron Hervey), has a long history. They have lived at Ickworth since the 15th century but the present house was, as mentioned, built  around 1800. There are many interesting personalities in the family. I could for an example mention some of the latest members: Victor Hervey, 6th Marquess (1915-1985), was convicted for jewel theft in 1939 and lived later in life as a tax exile in Monaco. His son John, the 7th Marquess (1954-1999), had serious drug problems and was known for leading a disorderly life that led to the lost the family fortune.
Vi gick en kort guidad tur innan huset öppnade för allmänheten vilket var bra eftersom vi fick veta mycket om huset och samlingarna. Sedan strövade vi omkring tillsammans med alla andra och besökte då även nedre botten och fick se hur tjänarna levde sitt liv i det stora huset.
 
Trädgården var mycket fin och full av vackra utsiktsplatser, både mot huset och mot det vackra landskapet. Det viktorianska fenomenet ”Stumpery”, döda trädstumpar och rötter, var dock inte riktigt i vår smak.
We joined a short guided tour before the house was open to the public. The tour gave us knowledge about the house and the collection. Afterwards we strolled around together with everyone else and we also visited the basement to learn more about the servants and how they lived in the great house.
 
The garden was lovely and had a lot of spots from where you could enjoy the view of the house or the lovely countryside. The Victorian Stumpery was however not in our taste.

Inga kommentarer: