Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

måndag 22 juli 2013

P as in Petworth

PETWORTH
Petworth House (National Trust) är en stor egendom som ligger i West Sussex. Huset innehåller en fin konstsamling med bl a målningar av J M W Turner och en stor samling av skulpturer. Huset är huvudsakligen från 1600-talet men har fått en del senare tillbyggnader, bl a för att inrymma den stora konstsamlingen.
Petworth House (National Trust) is a great estate in West Sussex. The house contains a fine art collection, for an example paintings of J M W Turner and a huge collection of sculptures. The house is mainly from the 17th century but has got later additions, designed for the art collection.
Lady Elizabeth Seymour gifte sig 1682 med Charles Seymour, hertig av Somerset, och förde med sig Petworth och en del andra egendomar som hemgift till släkten Seymour. Elizabeth hade varit gift två gånger innan det här äktenskapet (och hon var inte mer än 15 år 1682) och blivit änka två gånger. Andra äktenskapet ingicks med Thomas Thynne från familjen på slottet Longleat. Han tros ha blivit mördad på order av en svensk greve vid namn Karl Johann von Köningsmarck. Förmodligen hade greven förhoppningar om att slå klorna i den rika lady Elizabeth.
Lady Elizabeth Seymour got married 1682 to Charles Seymour, Duke of Somerset, and she brought with her Petworth and some other estates to the Seymour family. Elizabeth had been married twice before this marriage (and she was not more than 15 years of old in 1682) and had been a widow twice. Her second husband Thomas Thynne, from the family of the Longleat estate, is believed to have been murdered under orders  from the Swedish count Karl Johann von Köningsmarck. Probably the count wanted the wealthy lady Elizabeth for himself.
Idag bor familjen Wyndham i den del av huset som inte är öppet för allmänheten. Släkten har bott här i 250 år och nuvarande ägare är Max Wyndham med titlarna baron Egremont och baron Leconfield.
 
Runt huset finns en vacker landskapspark, designad av Capability Brown. Turner målade flera gånger av parken.
Today the Wyndham family lives in a part of the house not opened to the public. The family has been living here for the last 250 years and the current owner is Max Wyndham, baron Egremont and Baron Leconfield.
 
Around the house is a beautiful landscape park , designed by Capability Brown. Turner painted the landscape park many times.
En intressant kontrast till det stora huset är tjänarnas hus tvärs över gården. Här finns kök, förråd, tvätteri, slakteri och en massa andra utrymmen att utforska.
 
An interesting contrast to the big house is the servants quarters on the other side of the courtyard. Here you can experience the kitchen, the laundry, the meat store and many other spaces.

Inga kommentarer: