Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

torsdag 25 juli 2013

R as in Rousham

ROUSHAM
Rousham House and Garden är en egendom som ligger i Oxfordshire. Att komma hit är som att åka rakt in i en tavla av Constable – gröna ängar med gamla ekar och betande boskap. Och titta, där sitter ju en konstnär med staffli och målar mitt bland kossorna!
 
På Rousham finns ingen besöksanläggning med reception, guide, shop eller restaurang men väl en automat där man betalar – eller inte betalar om man har ett rymligt samvete... Man rundar huset (och de frigående hönorna) för att komma till parken som breder ut sig mot landskapet.
Rousham House and Garden is an estate in Oxfordshire. To visit it is like stepping into a painting by Constable – green fields with old oak trees and grazing cattle. And look there, an artist with an easel is painting the cows!
 
At Rousham you will not find any visitors center with a reception, guide, shop or restaurant, but you will find an automat where you pay your entrance – or not pay, depending how elastic your conscience is…. You turned round the house (and the free range chicken) to reach the garden. And there it is, spreading towards the landscape.
 

Landskapsarkitekten William Kent designade parken på 1700-talet och den anses vara en av de första engelska landskapsparkerna. En engelsk landskapspark utmärks av böljande ängar, stora träd som bildar blickfång och en känsla av ”naturlighet” (det krävde en hel del planering för att få fram den där naturliga känslan). Det ska också finnas skulpturer, små tempel och grottor.
The landscape architect William Kent laid out this park in the 18th century and it is one of the first English landscape gardens. An English landscape garden is characterized by green fields, big trees as eye-catcher and a feeling of “natural” look (it took quite a lot of planning to create that natural feeling). It should also contain sculptures, small temples and grottoes.

Stigen med stiliserad bäck under trädkronorna skänker svalka heta sommardagar.
 
The path with a stylised creek under the trees bring coolness on a hot summer’s day. Vid sidan om huset finns dels en fin buxbomsträdgård, dels en trädgård omsluten av murar.
Beside the house you will find a nice garden with boxwood and a walled garden.