Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

onsdag 3 februari 2016

Scotney Castle

Scotney Castle (National Trust) i Kent är egentligen inte ett utan två slott. Den "nya" slottet byggdes omkring 1840 ovanför dalen där floden Bewl flyter fram.
Längst ner i dalen ligger det gamla slottet som delvis är en ruin. Det har anor tillbaka till 1300-talet fast delar är byggda på 1600-talet. När det nya huset byggdes, lämnades det gamla för att förfalla och bli ett inslag i parken som är anlagd i Picturesque Style, d v s i pittoresk stil. 
Scotney Castle (National Trust) in Kent is really two castles, not one. The "new" castle was built in around 1840 and is situated overlooking the river Bewl. Further down the valley is the old house, most of it in ruins. It was built in the 14th century but most of it is from the 17th century. When the new house was built, the old one was left to fall in disrepair and to become a part of the park, which was laid out in the Picturesque Style. 
 
Och nog är det pittoreskt. När man klättrat nerför branten som är fylld av rhododendron och azaleor, kommer man fram till det romantiska gamla slottet. I vallgraven växer näckrosor och på väggarna klättrar rosor och wisteria.
 
Ägare av Scotney Castle var i trehundra år familjen Darrell. I slutet av 1700-talet tog familjen Hussey över. Omkring 1970 tog National Trust över och hyrde ut delar av det nya huset till olika personer, bl a premiärminister Thatcher som utnyttjade en del av huset för helger på landet. Huset öppnades för allmänheten först 2007 när den sista Hussey avlidit. 
And picturesque it is. When you have climbed down the steep hill, filled with Rhododendron and Azalea, you arrive at the old romantic castle. Water lilies are growing in the moat and roses and Wisteria are climbing on the old walls.
 
The Darrell family was owners for many years. In the 18th century the Hussey family were new owners. About 1970 the National Trust took over and let out parts of the new house to different people, one of them was prime minister Margaret Thatcher who used the flat for week end living. The house opened for the public first in 2007 when the last member of the family Hussey had died.
Inga kommentarer: