Sides

Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

söndag 31 juli 2011

A trip to Denmark

Tillsammans med goda vänner åkte vi till Danmark på en minisemester. Målet var Roskilde, denna historiska stad som ligger skyddad vid den djupa havsviken Roskildefjorden.
Together with good friends we took a short vacation in Denmark. We visited the historical town of Roskilde, situated by the deep bay the Roskilde fiord.
Naturligtvis besökte vi Vikingaskeppsmuseet där Skuldelevskeppen stod som mäktiga skulpturer i den vackra utställningshallen. Utanför finns ett stort område med skeppsvarv där man kan lära om hur man byggde skepp både på vikingatiden och på medeltiden.
Of course we visited the Viking Ship Museum where the Skuldelev Ships were standing like mighty sculptures in the beautiful show-room. Outdoors there is a large area with shipyard where you can learn about shipbuilding both in Viking and Medeivial Ages.
Havhingsten, nybygge på varvet i Roskilde. Det finns en utställning om resan från Roskilde till Irland som man gjorde med skeppet för några år sedan.

Havhingsten, a new built ship from the shipyard in Roskilde. There is an exhibition about the trip made from Roskilde to Ireland a few years ago.
Vi hann också besöka två slott strax utanför Roskilde. Två helt olika slott. Först ut var Jaegerspris slot som bland annat har historia som jakt- och sommarslott och som barnhem.
We also had time to visit two palaces. Two very different palaces. First out was Jaegerspris slot which has been both a summer palace and an orphanage.

Nästa slott var Selsö slot. En gång i tiden ett stort gods som blev övergivet på 1800-talet. I nästan 150 år stod det tomt. Inredningen försvann och stora salen användes en tid för att avla fasaner i. Men på 1970-talet började man renovera slottet. Idag står det kvar utan inredning, med nakna golv och väggar, lite tapetrester och väggmålningar. Endast ett par möbler finns utplacerade. Och allt är bara så vackert och stämningsfullt! 
Next palace was Selsö slot. Once a big estate but deserted in the 19th century. For nearly 150 years it was abandoned. The furniture and decorations disappeared and the great hall was for a while room for breeding pheasants. But in the 1970s the renovation started. Today the house is still empty and has no decoration, only stripped walls and floors, a few bits of wallpaper and wall paintings. And everything is looking very beautiful! 

måndag 25 juli 2011

Oxbridge

Två städer som vi inte ville missa i England var Oxford och Cambridge.

I Oxford har vi varit tidigare och jag blev överraskad första gången över att det var en sådan pass stor stad (165.000 invånare). Men universitetsdelen är trots allt ganska lugn och har inte för mycket genomfartstrafik.

There were two cities we absolutely wanted to visit: Oxford and Cambridge.

We have been to Oxford once before and I was then surprised that it was a such a large town (165.000 inhabitants). But the university area is anyhow quit calm and there is not too much traffic.

Vi besökte 3 colleges varav Christ Church College var det största. Det var så stort så det hade t o m en egen katedral på området!
We visited three colleges and the biggest was the Christ Church College. It is so big that it has its own cathedral!

Vackrast tyckte jag var Magdalen College.
Most beautiful was, in my opinion, the Magdalen College.***********
Cambridge är en något mindre stad. Här bor lite över 100.000 personer. De flesta av universitetsbyggnaderna ligger samlade kring floden Cam. Vi besökte två: King’s College och St John’s College.
Cambridge is a slightly smaller city. Here live just above 100.000 people. Most of the colleges are situated around the river Cam. We visited two: The King’s College and the St John’s College.

torsdag 21 juli 2011

Rodmarton Manor

Rodmarton Manor är ytterligare en vacker trädgård att besöka i Cotswolds. Det stora imponerande huset är byggt på 1920-talet och är fortfarande bebott. Vi vandrade runt i huset med känslan av att vi var gäster som kikat in utan att meddela att vi var på väg och värdparet hann inte städa - det syntes att det är en bostad och det såg lite charmigt stökigt ut här och där.
Rodmarton Manor is yet a beautiful garden worth visiting in the Cotswolds. The impressive manor house was built in the 1920s and is still a family house. We walked around in the house, feeling like we were guests popping in without notice and the owners did not got the time to clean up – it looked a bit untidy but in a charming way. 
Trädgården däremot var i perfekt skick. Inte lika stor som Hidcote men lika vacker. Även här finns formklippta buskar och vackra rabatter att vila ögonen på.
The garden though looked perfect. It is not as big as Hidcote but very lovely. Here are topiaries and beautiful borders, sweet things for the eyes. 


En formklippt valfisk - A whale as topiarysöndag 17 juli 2011

The best rose 2011

Dags att rösta fram årets ros i Poppins trädgård. Jag har en hel parad av rosor som vill vara med och tävla. Detta trots att inte har varit ett rosenår i år. Rosorna har varit både mindre och färre i år - en del regnade och blåste bort - men de som blommade skänkte fägring och glädje.

Fram till 1 augusti kan du rösta genom att kryssa för din favoritros i listan i högerspalten. And the nominated are:

Time to vote for the best rose in Poppin's Garden. I have a long list of roses who want to be in the challenge. This in spite of it having not been a good year for the roses. The roses have been both smaller and not so many this year - some were destroyed in the bad weather - but the ones that bloomed gave me beauty and happiness.

You vote by ticking the box for your favourite rose in the list to the right at this side. And the nominated are:

******************************************************
Madame Plantier

******************************************************

The Pilgrim

******************************************************

Constance Spry

******************************************************

Ghislaine de Feligonde

******************************************************

Drottningen av Denmark - The Queen of Denmark

******************************************************

Charles Austin

******************************************************

Rosamundi

******************************************************

Mme Isaac Pereire

******************************************************

Louise Odier

******************************************************

A Shropshire Lad