Sides

Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

söndag 17 februari 2013

Vintage embroidery

Den här vackra duken med broderi i gult och mörkrött köpte jag för några år sedan på Tradera. Jag vet inte vem som gjort den eller när, men jag tycker att den har en känsla av tidigt 1900-tal. I vilket fall som helst är jag väldigt glad för den.
I bought this lovely table cloth with emboridery in yellow and dark red some years ago. I do not know who made it or when, but I think it has a vintage feeling from the beginning of 1900. Anyway, I love it.


fredag 15 februari 2013

Life of Pi

Häromdagen var mannen och jag på bio. Det var väldigt längesedan sist. Nu för tiden tycker jag film gör sig bäst hemma när man slipper en massa människor som pratar sig genom filmen, fäller onödiga kommentarer och springer ut på toa hela tiden. Dessutom slipper man vada fram genom popcorn och skräp. Denna gång var upplevelsen helt annan då det var max 10 personer i publiken, alla vuxna (läs medelålders) och ingen yttrade ett ord på två timmar. Istället sjönk alla in i filmen och verkade nästan yrvakna när filmen var slut.

Vad såg vi då? Jo, Berättelsen om Pi, regisserad av Ang Lee. Boken, skriven av Yann Martel, kom ut för 8-10 år sedan och redan då var det en berättelse som fascinerade mig. Det handlar om Piscine Molitor Patel, döpt efter en simbassäng i Paris. Piscine blir snabbt Pissing i skolan vilket Piscine hanterar genom att kalla sig för Pi (π) i stället.
 
Barndomen i Indien är idyllisk och Pi utvecklas till en ung filosofisk man som attraheras av världens alla religioner. Hans familj äger ett zoo och kärleken och respekten till djuren är en naturlig del av hans liv. När han fyller 16 bestämmer hans far att de ska lämna Indien för att bygga upp ett nytt liv i Canada. Familjen och alla djuren ska fraktas med ett stort lastfartyg. På väg över oceanen råkar fartyget in i en storm och förliser. Helt plötsligt befinner sig Pi i en livbåt tillsammans med en orangutang, en hyena, en zebra och en bengalisk tiger. Det är nu den riktiga berättelsen börjar, om hur Pi överlever nästan 300 dagar till havs tillsammans med tigern.
 
Om man vill kan man hitta hur många djupa tankar som helst i den här filmen, t ex om liv och död, om gott och ont, om respekt för naturen, om att få bättre insikter om sig själv och om det finns något större än oss själva. Eller också kan man, som jag, bara luta sig tillbaka och njuta av den spännande berättelsen och de otroligt vackra bilderna. Pi spelas av en ung, tidigare okänd indisk skådespelare, Suraj Sharma, och han gör det mycket bra.
Pictures from the movie "Life of Pi"

The husband and I were at the movies the other day. It is not very often we go there these days. I prefer to watch a movie at home where you are not surrounded by chatting people or people running of to the loo all the time. And you do not have to make way through pop corn and other filth. This time it was a very different experience since it was not more than 10 people in the theater, all grown up (read middle aged) and none spoke for two hours. Instead people sunk into the story and seemed just woken up when it was over.
 
What did we watch? It was Life of Pi, directed by Ang Lee. The novel, written by Yann Martel, was released 8-10  years ago and already then it was a fascinating story. It is about Piscine Molitor Patel, named after a swimming pool in Paris. Piscine becomes soon named Pissing in school but he quickly changes it into Pi (π) instead.
 
His childhood in India is idyllic and Pi turns into a philosophic young man who is attracted to all the religions of the world. His family own a zoo and the love and respect for animals is a natural part in his life. When he is 16 years old, his father decides that the family will leave India for a new life in Canada. The family and all the animals will be carried on a huge cargo-ship. On its way over the ocean the ship is caught in a storm and sinks. Suddenly Pi finds him self in a life boat together with an orangutang, a hyena, a zebra and a Bengalese tiger. It is now the story really starts, the story about how Pi survives nearly 300 days on the sea together with the tiger.
 
If you want to you can find many deep thoughts in this movie, for an example about life and death, about good and evil, about respect for nature, about better knowledge of yourself and if there are things greater than yourself. Or you could, like me, just lean back and enjoy the enthralling story and the incredible beautiful pictures. Pi is played by a young, former unkown Indian actor, Suraj Sharma, and he is doing it very well.

söndag 3 februari 2013

Me and Windows 8

Windows 8 och jag har efter några veckor tillsammans börjat att förstå varandra lite bättre. Jag har lyckats att ladda ner foton och även att redigera dem. Mitt gamla redigeringsprogram fungerar inte i Windows 8 utan jag har fått lära mig ett nytt. Bilderna föreställer små italienska maränger som jag hittade i en fiskaffär (!).
Ute är det bedårande vackert med sol och ett tunt, tunt lager snö. Därför ska jag locka med mig mannen ut på en promenad längs med Öresund.
 
After a few weeks Windows 8 and I are getting to understand each other a bit better. I have managed to load photos and to edite them. My old software for editing photos does not work in Windows 8 so I had to learn to use a new one. In the photos are small Italian meringues that I found at the fishmonger's (!).
When I look out the windows it looks beautiful - sunny and a thin, thin layer of snow. So I will try to get the husband with me for a walk along the sea.