Sides

Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

onsdag 31 juli 2013

Vintage cars

I helgen besökte vi Thulinträffen för att titta på härliga gamla bilar. Förr kunde man verkligen tillverka vackra bilar! Jag skulle gärna åka i väg i någon av alla dessa skönheter.
We visited this week-end an exhibition for vintage cars. They really knew how to make lovely cars in the old days. I would be happy to drive away in any of those beauties.Ingen gammal bil, utan en modern bil som fått en ny klädsel.
 
Not an old car, it is a modern car with a new dress.

torsdag 25 juli 2013

R as in Rousham

ROUSHAM
Rousham House and Garden är en egendom som ligger i Oxfordshire. Att komma hit är som att åka rakt in i en tavla av Constable – gröna ängar med gamla ekar och betande boskap. Och titta, där sitter ju en konstnär med staffli och målar mitt bland kossorna!
 
På Rousham finns ingen besöksanläggning med reception, guide, shop eller restaurang men väl en automat där man betalar – eller inte betalar om man har ett rymligt samvete... Man rundar huset (och de frigående hönorna) för att komma till parken som breder ut sig mot landskapet.
Rousham House and Garden is an estate in Oxfordshire. To visit it is like stepping into a painting by Constable – green fields with old oak trees and grazing cattle. And look there, an artist with an easel is painting the cows!
 
At Rousham you will not find any visitors center with a reception, guide, shop or restaurant, but you will find an automat where you pay your entrance – or not pay, depending how elastic your conscience is…. You turned round the house (and the free range chicken) to reach the garden. And there it is, spreading towards the landscape.
 

Landskapsarkitekten William Kent designade parken på 1700-talet och den anses vara en av de första engelska landskapsparkerna. En engelsk landskapspark utmärks av böljande ängar, stora träd som bildar blickfång och en känsla av ”naturlighet” (det krävde en hel del planering för att få fram den där naturliga känslan). Det ska också finnas skulpturer, små tempel och grottor.
The landscape architect William Kent laid out this park in the 18th century and it is one of the first English landscape gardens. An English landscape garden is characterized by green fields, big trees as eye-catcher and a feeling of “natural” look (it took quite a lot of planning to create that natural feeling). It should also contain sculptures, small temples and grottoes.

Stigen med stiliserad bäck under trädkronorna skänker svalka heta sommardagar.
 
The path with a stylised creek under the trees bring coolness on a hot summer’s day. Vid sidan om huset finns dels en fin buxbomsträdgård, dels en trädgård omsluten av murar.
Beside the house you will find a nice garden with boxwood and a walled garden.

tisdag 23 juli 2013

Yellow cottages

Mannen, jag och vännen Lily tog en tur till Dragör utanför Köpenhamn. Det blev en härlig fotopromenad genom de små gränderna med de gula husen. Överallt blommade stockrosorna, de fanns i alla möjliga färger. Till sist njöt vi av en kopp kaffe på hamnhotellet.
The husband, I and my friend Lily went on a trip to Dragör, outside Copenhagen. It turned out to be a very nice photo safari in the narrow streets with the yellow cottages. The hollyhocks were in bloom, they had every possible colour. After the walk we enjoyed a cup of coffee at the hotel in the harbour.


måndag 22 juli 2013

P as in Petworth

PETWORTH
Petworth House (National Trust) är en stor egendom som ligger i West Sussex. Huset innehåller en fin konstsamling med bl a målningar av J M W Turner och en stor samling av skulpturer. Huset är huvudsakligen från 1600-talet men har fått en del senare tillbyggnader, bl a för att inrymma den stora konstsamlingen.
Petworth House (National Trust) is a great estate in West Sussex. The house contains a fine art collection, for an example paintings of J M W Turner and a huge collection of sculptures. The house is mainly from the 17th century but has got later additions, designed for the art collection.
Lady Elizabeth Seymour gifte sig 1682 med Charles Seymour, hertig av Somerset, och förde med sig Petworth och en del andra egendomar som hemgift till släkten Seymour. Elizabeth hade varit gift två gånger innan det här äktenskapet (och hon var inte mer än 15 år 1682) och blivit änka två gånger. Andra äktenskapet ingicks med Thomas Thynne från familjen på slottet Longleat. Han tros ha blivit mördad på order av en svensk greve vid namn Karl Johann von Köningsmarck. Förmodligen hade greven förhoppningar om att slå klorna i den rika lady Elizabeth.
Lady Elizabeth Seymour got married 1682 to Charles Seymour, Duke of Somerset, and she brought with her Petworth and some other estates to the Seymour family. Elizabeth had been married twice before this marriage (and she was not more than 15 years of old in 1682) and had been a widow twice. Her second husband Thomas Thynne, from the family of the Longleat estate, is believed to have been murdered under orders  from the Swedish count Karl Johann von Köningsmarck. Probably the count wanted the wealthy lady Elizabeth for himself.
Idag bor familjen Wyndham i den del av huset som inte är öppet för allmänheten. Släkten har bott här i 250 år och nuvarande ägare är Max Wyndham med titlarna baron Egremont och baron Leconfield.
 
Runt huset finns en vacker landskapspark, designad av Capability Brown. Turner målade flera gånger av parken.
Today the Wyndham family lives in a part of the house not opened to the public. The family has been living here for the last 250 years and the current owner is Max Wyndham, baron Egremont and Baron Leconfield.
 
Around the house is a beautiful landscape park , designed by Capability Brown. Turner painted the landscape park many times.
En intressant kontrast till det stora huset är tjänarnas hus tvärs över gården. Här finns kök, förråd, tvätteri, slakteri och en massa andra utrymmen att utforska.
 
An interesting contrast to the big house is the servants quarters on the other side of the courtyard. Here you can experience the kitchen, the laundry, the meat store and many other spaces.