Sides

Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

tisdag 28 juli 2015

Bury St Edmunds

 Staden Bury St Edmunds ligger i Suffolk och har omkring 35 000 invånare. Här finns en katedral och ruiner efter ett kloster. Dessutom finns här ett känt bryggeri, The Greene King, där vi förstås gjorde en del inköp för att ta med oss hem.
 Bury St Edmunds is a market town in Suffolk and has around 35 000 inhabitants.You will find a cathedral and ruins after an abbey. And a well known brewery, The Greene King, which we of course visited and made some purchases to take home.

söndag 19 juli 2015

Sudeley Castle - an enchanted place

Sudeley Castle, Cotswolds
Redan vid entrén möts man av en förtrollande känsla. Vad väntar bakom muren?

At the moment you pass the gate you feel the enchanment. What will you find behind the walls?


 Jo, här finns ruin efter ruin. Den ena vackrare än den andre.
Efter att ha ägts av kungar och drottningar, kom Sudeley Castle att så småningom förfalla efter inbördeskriget på 1600-talet. På 1800-talet köptes egendomen av ett par bröder, Dent, som påbörjade restaureringsarbetet. Idag bebos slottet av lady Ashcombe och hennes familj.
 Well, you will find ruins. One more beautiful than the other.
After been in the hands of kings and queens, the castle fell into disrepair after the Civil war in the 17th century. In the 19th century two brothers, Dent, bought the estate and started a restauration. Today lady Ashcombe and her family lives at the castle.
 Det här är ruinen efter Rickard IIIs stora hall.

This is the ruin after the Banqueting Hall of Richard III.
 Sudeley Castle

 The Knot GardenSculpture: Elizabeth the First
 Saint Mary's Church


The story of Catherine Parr
 
Catherine Parr, Queen of England and Irland (1512-1548) 

Catherine Parr gifte sig med Henik VIII och blev hans sista hustru. Hon hade tidigare varit gift två gånger och blivit änka två gånger. Efter kungens död gifte hon om sig med sir Thomas Seymour som hon tidigare varit häftigt förälskad i. Om han var kär i henne eller i hennes position som änkedrottning är svårt att veta. Men han flirtade också med Catherines styvdotter Elizabeth (sedan drottning Elizabeth I) och det sägs att han var en riktig streber.

Thomas Seymour ägde Sudeley Castle och här kom Catherine Parr att dö i barnsäng 36 år gammal efter bara en kort tids äktenskap. Thomas inväntade inte sin hustrus begravning utan for direkt till London. Ett år senare kom han att avrättas för högförräderi då han misstänktes för planera att föra bort den unge kungen Edward.

På 1700-talet hittades av en slump Catherines grav på Sudeley och senare fick hon ett gravmonument i Saint Mary's kyrka.
Thomas Seymour (1508–1549), Lord Seymour of Sudeley 
Thomas Seymour, 1st Baron Seymour of Sudeley (1508-1549)

Catherine Parr was married to Henry VIII and was his last wife. She had been married twice before and was widow twice. After the king's dead she married sir Thomas Seymour who she had been very much in love with earlier. If he was in love with her or in the queens dowager we do not know. But he also courted Catherine's step daughter Elizabeth (later queen Elizabeth I) and he was known to be a social climber.
 
Thomas Seymour was Baron of Sudeley Castle and it was here Catherine died of child birth only 36 years of age. Thomas did not wait for his wife's funeral, instead he went to London as quick as possible. One year later he was executed for high treason, suspected for making plans to abduct the young king Edward.

onsdag 8 juli 2015

Roses

 Albertine blommar otroligt vackert just nu på rosenbågen. Framför finns vita Princesse de Lamballe och randiga Rosa Mundi samt en vit pion.
En bukett med pionen Sarah Bernhard, rosorna Teasing Georgia och Charles Austin, en lila riddarsporre och jättedaggkåpa,

söndag 5 juli 2015

Kentwell Hall and Long Melford

 Första historiska hus att besöka blev Kentwell Hall som ligger i Long Melford, Suffolk. Huset är från 1500-talet (Tudor) och byggdes av familjen Clopton som bott på marken sedan 1300-talet. På 1600-talet gick egendomen ur familjens ägo och det var flera olika ägare under ett par hundra år, bl a sir John Moore, Lord Mayor of London. Under 1800-talet restaurerades huset i den så populära gotiska stilen men mycket förblev intakt. 

Huset förföll under 1900-talet och efter andra världskriget, då militären använde huset och markerna, var huset i stort sett tomt på inredning och var under hotet att bli rivet. Det köptes i stället 1970 av Patrick Phillips som, tillsammans med sin fru Judith, har ägnat 45 år åt att inreda och vårda egendomen.

Vi gick en trevlig guidad tur och fick veta mycket om husets historia men framför allt om det arbete som familjen Phillips har lagt ner.
The first grand house to visit was Kentwell Hall in Long Melford, Suffolk. The house is from the 16th century (Tudor) and was built by the Clopton family who had lived at the estate since the 14th century. The family lost the house in the 17th century and there were several owners during some hundred years, one of them sir John Moore, Lord Mayor of London. In the 19th century the house was rebuilt in the popular Gothic Style but much is still intact.

The house fell in disrepair during the 20th century and after the Second World War, when the military used the house and the grounds, the inside of the house was empty and the house was under the threath of beeing demolished. Instead it was bought by Patrick Phillips who, together with his wife Judith, have spent 45 years to save the estate.

We had an interesting guided tour around the house. We learned a lot about the history of the house but also about the great achievment made by the Phillips family.


 Vad gömmer sig bakom porten? Jo, en underbart vacker trädgård!

What is hiding behind the door? A beautiful garden!

 Titta på de här fantasifullt klippta buxbomsbuskarna!

Look at these imaginative topiary! Vi besökte även kyrkan i Long Melford, byggd av ägarna till Kentwell Hall.
Vi hann också återbesöka huset Melford Hall där vi var 2013.

We also visited the church in Long Melford, built by the owners of Kentwell Hall.
We also had time to revisit Melford Hall, a grand house we first visited in 2013.