Sides

Välkommen - Welcome

Känn dig varmt välkommen hit. Om du vill får du gärna lämna en kommentar. Jag hoppas att du kommer att trivas här.
Om du vill använda någon av mina bilder, var vänlig kontakta mig.

You are very welcome to my blog. Feel free to leave a comment. I hope you will enjoy your visit.
If you want to use any of my photos, please contact me.

lördag 27 februari 2016

Penshurst Place

Penshurst Place ligger lantligt beläget i Kent. Egendomen har gamla anor och ägdes först av Stephen de Penececestre, som även gett namnet Penshurst. Han var "lord Warden of the cinque ports" på 1200-talet och därmed chef över försvaret av hela södra kusten.
 
Huset revs och ett nytt byggdes på 1300-talet av John de Pulteney, Lord Mayor of London. På 1400-talet bodde hertigen av Bedford, John, son till Henry IV här tillsammans med sin hustru Jacquetta av Luxemburg. 
Penshurst Place is situated in rural Kent. The estate is very old and the first owner was Stephen de Penececestre, who also has given the name Penshurst. He was "lord Warden of the cinque ports" in the 13th century and therefore the commander for the defence of the south coast.
 
The manor house was pulled down and a new one was built in the 14th century by John de Pulteney, Lord Mayor of London. In the 15th century the Duke of Bedford, John, son of Henry IV, lived here with his wife Jacquetta of Luxembourg. 
Tredje hertigen av Buckingham, Edward Stafford, ägde egendomen på 1500-talet men det gick ur familjens ägo då Stafford anklagades för förräderi och avrättades under Henry VIIIs regeringstid. Anna av Kleve bodde här ett tag efter skilsmässan från kungen.
 
Edward VI skänkte Penshurst till William Sidney och sedan dess har familjen Sidney bott här. En av de mer kända i släkten är Philip Sidney, poet under jungfrudrottning Elizabeths tid.
 
Idag bebos huset av Philip Sidney, 2nd Viscount De L'Isle och hans familj. 
The third Duke of Buckingham, Edward Stafford, was the owner in the 16th century, but the family lost the estate when Stafford was accused of treason and executed during the reign of Henry VIII. Anne of Cleves stayed here for a while after her divorce from the king.
 
Edward VI presented Penshurst to William Sidney and since then the family Sidney has lived here. One of the most famous in the family is Philip Sidney, a poet from the time of Queen Elizabeth I.
 
Today Philip Sidney, 2nd Viscount De L'Isle, and his family live on Penshurst. 

Trädgården lär vara en av de äldsta i privat ägo. Man kan gå omkring i timmar och njuta av de vackra planteringarna, Det finns många olika trädgårdsrum såsom The Italian Garden, The Jubilee Walk, The Heraldic Garden och den 100 meter långa pionrabatten.
The garden is known to be one of the oldest privately owned. You can walk around for hours enjoying the beautiful grounds. There are many different gardens like The Italian Garden, The Jubilee Walk, The Heraldic Garden and The Peony Border, a 100 metre bed of pink peonies. Tv-serien Wolf Hall är delvis inspelad här.
 
The drama Wolf Hall is partly filmed on this location. 
söndag 7 februari 2016

A taste of spring?

En känsla av vår på mitt köksbord. Det blir ljusare för varje dag.
A taste of spring on my kitchen table. It is getting lighter each day.

onsdag 3 februari 2016

Scotney Castle

Scotney Castle (National Trust) i Kent är egentligen inte ett utan två slott. Den "nya" slottet byggdes omkring 1840 ovanför dalen där floden Bewl flyter fram.
Längst ner i dalen ligger det gamla slottet som delvis är en ruin. Det har anor tillbaka till 1300-talet fast delar är byggda på 1600-talet. När det nya huset byggdes, lämnades det gamla för att förfalla och bli ett inslag i parken som är anlagd i Picturesque Style, d v s i pittoresk stil. 
Scotney Castle (National Trust) in Kent is really two castles, not one. The "new" castle was built in around 1840 and is situated overlooking the river Bewl. Further down the valley is the old house, most of it in ruins. It was built in the 14th century but most of it is from the 17th century. When the new house was built, the old one was left to fall in disrepair and to become a part of the park, which was laid out in the Picturesque Style. 
 
Och nog är det pittoreskt. När man klättrat nerför branten som är fylld av rhododendron och azaleor, kommer man fram till det romantiska gamla slottet. I vallgraven växer näckrosor och på väggarna klättrar rosor och wisteria.
 
Ägare av Scotney Castle var i trehundra år familjen Darrell. I slutet av 1700-talet tog familjen Hussey över. Omkring 1970 tog National Trust över och hyrde ut delar av det nya huset till olika personer, bl a premiärminister Thatcher som utnyttjade en del av huset för helger på landet. Huset öppnades för allmänheten först 2007 när den sista Hussey avlidit. 
And picturesque it is. When you have climbed down the steep hill, filled with Rhododendron and Azalea, you arrive at the old romantic castle. Water lilies are growing in the moat and roses and Wisteria are climbing on the old walls.
 
The Darrell family was owners for many years. In the 18th century the Hussey family were new owners. About 1970 the National Trust took over and let out parts of the new house to different people, one of them was prime minister Margaret Thatcher who used the flat for week end living. The house opened for the public first in 2007 when the last member of the family Hussey had died.